Để cài đặt hãy copy và chạy command sau bằng Terminal

Nếu bạn dùng VPN (bao gồm WARP), hãy tạm thời tắt khi chạy command cài đặt

curl -sS https://afixer.app/jokey/install.sh | sh
install-gif

Để thống kê số lượng người dùng, command trên có thu thập thông tin Mac model, hashed-serial và macOS version. Dùng command sau nếu bạn không muốn chia sẻ các thông tin này curl -sS https://afixer.app/jokey/install.sh | NOTRACK=1 sh

Cài đặt thành công bạn sẽ thấy JOKey trên menu và trong Input sources, lúc này JOKey đã sẵn sàng sử dụng, nếu bạn cần bật tính năng "Không gạch chân" thì làm theo hướng dẫn này.

input-sources input-sources

JOKey không thể truy cập Internet nên không có tính năng tự động cập nhật.
Theo dõi trang Facebook của JOKey để nhận thông báo khi có cập nhật phiên bản mới.